Dự án

Kita - Nhà hàng Nhật Bản

Địa chỉ: Tòa nhà Hapulico Hà Nội

Quy mô: 150 m2

Thiết kế: Trần Đức
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức