Dự án

Karaoke AM:

Địa chỉ: Sóc Sơn - Hà Nội

Quy mô: 100m2 x 3 tầng

Thiết kế: KTS: Duy Hưng
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức