Dự án

Văn phòng KGK

Địa chỉ: Tòa nhà TTC - Đường Duy Tân

Quy mô: 78 m2

Thiết kế: KTS: Công An
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức