Dự án

Nhà hàng Pháp

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên

Quy mô: 230 m2

Thiết kế: KTS: Nguyễn Phương
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức