Dự án

Văn phòng SMG (Singapore)

Địa chỉ: Tòa nhà Prime - Quang Trung

Quy mô: 45m2

Thiết kế: KTS: Công An
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức