Dự án

Văn phòng Bất Động Sản

Địa chỉ: Minh Khai - Từ Sơn - Bắc Ninh

Quy mô: 80m2

Thiết kế: KTS: Công An
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức