Dự án

Cafe Lưu Ly

Địa chỉ: KCN Thăng Long - Đông Anh

Quy mô: 105m2

Thiết kế: KTS: Công An
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức