Dự án

Khách sạn TDH

Địa chỉ: Trần Duy Hưng - Hà Nội

Quy mô: 100m2 ( 10 tầng )

Thiết kế: KTS: Công An
Hỗ trợ

Trực tuyến

Trần Đức